top of page

Mağaza Politikası

Müşteri Hizmetleri

UZAKTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR Satıcı ile aşağıda bilgileri verilen Alıcı arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) elektronik ortamda imzalanmıştır. Taraflar, işbu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tam olarak anladıklarını ve tüm hükümlerini onayladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


SATİS ELEMANİ:

Satıcının Ünvanı: ECE DENİZ KÖROĞLU

Satıcının Açık Adresi: Gürler Caddesi, Sahilevleri Mahallesi No: 226 Narlıdere / İZMİR

Satıcının E-posta Adresi: blindsonstore@gmail.com

ALICI:
Alıcının Adı/Soyadı: Alıcının Adresi: Alıcının Telefonu: Alıcının E-Posta Adresi:

 • SÖZLEŞMENİN KURULMASI

 • ALICI, YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU OKUMUŞ, ANLAŞMIŞ, HAKLARINI ANLADIK VE KABUL EDER.

 • SÖZLEŞME VE SÖZLEŞMELER ARASINDAKİ TARAFLAR, HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK OLMADIĞINI VE KARŞILIKLI İŞLEMLERİN İŞİN KALİTESİ İÇİN UYGUN OLDUĞUNU VE SÖZLEŞME DAHİL İŞLEM KAPSAMINDA TECRÜBELİ OLMADIĞINI KABUL EDERLER.

 • ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİN KENDİ HAKLARINA UYGUN OLDUĞUNU VE HİÇBİR KUVVET VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN, HERHANGİ BİR KUVVET VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN, HİÇBİR ŞEKİLDE YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN, HİÇBİR ŞEKİLDE YA DA HİÇBİR KOŞUL OLMAKSIZIN, HİÇBİR ŞEKİLDE YA DA HİÇBİR KOŞUL OLMAKSIZIN, HİÇBİR ŞEKİLDE YA DA HİÇBİR ŞART OLMAKSIZIN, ALICININ HİÇBİR İRTİBATSIZ OLDUĞUNU TAMAMEN KABUL EDER.

 • SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ, TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ ŞARTLAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ ALTINDA HİÇBİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER BÜTÜNLÜK VE İYİLİK KURALLARINA ÇATIŞMAMAKTADIR VE TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN MEVZUATLARA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

 • SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜRK BORÇLAR HUKUKU HÜKÜMLERİ DİKKATE ALINMIŞTIR. TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 21. MADDESİNDE BELİRTİLEN BAĞLAYICI VE İÇERİK DENETİMİ ALICI TARAFINDAN YAPILMAKTADIR. BU SÖZLEŞMENİN HİÇBİR HÜKÜMÜ, BU SÖZLEŞMENİN KALİTESİ VE İŞİN ÖZELLİĞİNE YABANCI (MUHTEŞEM ŞARTLAR) OLMAYACAKTIR. BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ AÇIK VE AÇIK BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞTIR VE BİRDEN FAZLA ANLAM VERMEMEKTEDİR.

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI Sözleşmenin konusu, Alıcı'nın elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dur. Satıcının web sitesi www.blindson.com etki alanı (“Site”). ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi.

• SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ İşbu Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, teslimat ve ödeme koşulları aşağıdaki gibidir:

ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI


Kargo hariç toplam ürün fiyatı:
Nakliye ücreti:
Kargo ve tüm vergiler dahil toplam ürün fiyatı: Ödeme Şekli:

Taksit Sayısı:

Ürün Kodu ve Adı

Sayı

Birim Fiyatı (KDV dahil)

Nakliye ücreti

İndirim / Kupon

Toplam Fiyat (KDV dahil)

Alınan Vade Farkı:
Faiz oranı hesaplamasında kullanılan faiz oranı:
Alıcı tarafından ödenecek ek maliyet:
Teslimat adresi:
Teslimatçı:
Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeli ECE DENİZ KÖROĞLU tarafından Alıcı'dan tahsil edilir.

TESLİMAT


Sözleşme konusu ürün/ürünler, her bir ürün için Alıcı'nın teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak bu 30 (otuz) günlük süre içinde Alıcı'ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir. siparişin Satıcı'ya teslimini takip eden 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacaktır. teslim edildi.
Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme ve Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimine ilişkin Ön Bilgilendirme Formu, Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmiş ve ürün/ürünlerin bedeli eksiksiz ve eksiksiz olarak ödenmiştir. Alıcı tarafından tercih edilen ödeme yöntemi ile. olmalı. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin ödenmemesi, eksik ödenmesi veya ödemenin banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda Satıcı, ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.
Sipariş konusu mal veya hizmetin ifasının imkansız hale gelmesi halinde, Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcı ile bildirimde bulunacak ve tüm ödemeler tahsil edilecektir. varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere bildirim tarihinden itibaren yapılacaktır. en geç 14 (ondört) gün içinde Alıcı'ya iade eder.

• ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


Alıcı, Satıcı tarafından yüklenen temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile konu mal veya hizmetin teslim ve kargo bedeline ilişkin ön bilgileri okuyup öğrenmekle ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ üstlenmiş olur. Sözleşmenin Site üzerinden, elektronik ortamda gerekli teyidi vermekte ve Site üzerinden siparişi teyit etmektedir. altında olduğunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilecek adresi, siparişi verilen mal veya hizmetin temel özelliklerini, mal veya hizmetin fiyatını veya vergiler, ödeme ve teslimat ve teslimat fiyatı bilgilerini içeren hizmet. doğru ve eksiksiz olarak alındığını teyit eder.

Alıcı'nın teslim etmiş olması kaydıyla, mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı'nın kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmet bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, mallar. veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade edin. Bu durumda teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Sözleşme konusu mal veya hizmetler, Alıcı dışında bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı sorumlu tutulamaz.

• SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ


Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin Alıcı'ya sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürünü, haklı bir sebebe dayanmak ve Alıcı'yı bilgilendirmek ve açık rızasını almak kaydıyla tedarik edebilir.

• ALICININ CAYMA HAKKI


Alıcı, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, malı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişi tarafından malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. , hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeden ve sebep göstermeksizin. . Alıcı, cayma hakkını sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar geçen süre içinde de kullanabilir.
Alıcı, siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurarak veya cayma kararının açık bir beyanı ile Satıcı'ya göndermek suretiyle cayma hakkını kullanabilir. Yukarıda belirtilen form veya açık cayma beyanı, cayma hakkı sona ermeden önce yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcı ile birlikte Satıcıya iletilmelidir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı'nın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Açık Adres: Gürler Caddesi, Sahilevleri Mahallesi No: 226 Narlıdere/ İZMİR E-posta: blindsonstore@gmail.com

Satıcı, Alıcı'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde, varsa malların Alıcı'ya teslim masrafları da dahil olmak üzere.

Satın alma ile ilgili olarak Satıcı'ya yapılan tüm ödemeleri, satın almada kullanılan ödeme aracına uygun olarak ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde iade edecektir. Cayma hakkının kullanılması halinde, malın burada belirtilen kargo firması ile geri gönderilmesi durumunda, iade masraflarından Alıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı'nın iade etmek istediği malı işbu Sözleşme'de belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında bir kargo firması ile göndermesi durumunda, iade kargo ücretinden ve kargo sürecinde oluşabilecek hasarlardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı, cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı'ya geri göndermekle yükümlüdür. İadeye konu mal ile birlikte söz konusu malın satın alınması nedeniyle hediye olarak verilen fatura, kutu, ambalaj, varsa standart aksesuarlar ve diğer ürünlerin eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı'ya iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içerisinde malı çalıştırma, teknik özellikler ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmalıdır, aksi takdirde mallarda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kendisi sorumludur.

• CAYMA HAKKININ KULLANILAMADIĞI DURUMLAR

Alıcı, aşağıdaki durumlarda cayma hakkını kullanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmet sözleşmeleri.

 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Bozulabilir veya son kullanma tarihi geçmiş malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • Teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış mallardan; İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • Teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 • Belirli bir tarih veya dönemde yapılması gereken konaklama, ulaşım, araba kiralama, yiyecek ve içecek temini ve eğlence veya dinlenme için boş zaman sözleşmeleri.

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 • Cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 • ŞİKAYETLER İÇİN SATICININ ÇÖZÜMÜ


 • Alıcı, satın aldığı mal ve/veya hizmetlerle ilgili şikayetlerini doğrudan (Satıcı'nın yukarıdaki Taraflar başlığı altında belirtilen iletişim adreslerini kullanarak) Satıcı'ya iletebilir. Şikayet durumunda, Satıcı sorunu çözmek için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

 •  

  • ERTELENEN VE HUKUKİ SONUÇLAR

   


 • Alıcı'nın kredi kartı işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart hamili bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurarak masraf ve avukatlık ücretlerini Alıcı'dan talep edebilir. Alıcı'nın herhangi bir koşulda temerrüde düşmesi halinde, Satıcı'nın uğrayacağı her türlü kayıp veya zarardan Alıcı sorumlu olacaktır.

• FİKRİ MÜLKİYET


Alıcı, Satıcı tarafından üretilen ürünlerin tasarımlarında kullanılan özel tasarım teknikleri, doku, desen, tasarım, çizim, tasarım öğeleri (simge, düğme vb.), stiller, gradyan ve düz renk tonları ve her türlü grafik tasarımlar, illüstrasyonlar, çizimler, tasarımlar ve eserler, Site'de tasarımda kullanılan öğelerin ve Site'de satışa sunulan tüm ürünlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan (FSEK) doğan tüm haklarının Satıcı'ya ait olduğunu kabul ve beyan eder. Sitede yer alan her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revize edilmesi ve kısmen/tam kullanımı ile ilgili olarak; Satıcı'nın sözleşmesine göre diğer üçüncü kişilere ait olanlar hariç; Tüm fikri ve sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya aittir. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen hiçbir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev çalışmalara konu, devredilen. ya da satılık değil. Alıcı, satın aldığı ürünü hukuka aykırı amaçlarla ve/veya bu yasaklanmış şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Alıcı'ya ait olmakla birlikte, Satıcı'nın bu tür yetkisiz kullanımdan doğan her türlü tazminat ve sair talepleri, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcı'ya getirilebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı talep etme hakkını saklı tutar. .

• ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ


Sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, Alıcı'nın ürünü satın aldığı veya ikamet ettiği yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine uyuşmazlık başvuruları yapılabileceği, ve söz konusu değerin üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerine başvurulacaktır.

• YÜRÜRLÜK

Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte […] .
İşbu Sözleşme metni, onaylandıktan hemen sonra Satıcı tarafından sağlanan e-posta adresine e-posta ile gönderilecek ve 3 (üç) yıl süreyle Satıcı tarafından saklanacaktır. Alıcı, dilediği zaman körsonstore@gmail.com e-posta adresine başvuruda bulunarak bu Sözleşmenin bir kopyasına Satıcıdan erişim talep edebilir.

***

Ödeme metodları

Kredi / Banka Kartları

PAYPAL

Çevrimdışı Ödemeler

bottom of page