top of page

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

UZAKTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • Gizlilik Sözleşmesi, www.blindson.com (“Web Sitesi”) üzerinden ECE DENİZ KÖROĞLU (“Şahıs Şirketi”) ürün ve/veya hizmetlerini kullanan tüm kişiler (“Kullanıcı”) için geçerlidir.

 • Gizlilik Sözleşmesi, Şirket tarafından, Kullanıcılarının gizliliği ve kişisel verilerinin korunması dikkate alınarak, Web Sitesinde çerez kullanım kapsamı ve amaçları hakkında detaylı bilgi vermek ve bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında çerez kullanımı hakkında. Web Sitesinde yer alan çerez bildirim uyarısında bulunan onay seçeneğine tıklarsanız, Çerez kullanımına rıza göstermiş olursunuz. Onaylamadığınız takdirde sadece zorunlu çerezler kullanılacaktır.

 • Çerezler, tarayıcınız aracılığıyla çevrimiçi bir hizmete eriştiğinizde elektronik cihazlarınıza gönderilen ve cihazınızın web sitesine veya uygulamaya eriştiğini hatırlayan küçük tanımlama ve veri depolama dosyalarıdır. Çerezler, bu dosyaları kaynak web sitesine veya çerezleri tanıyan başka bir web sitesine geri gönderebilir. Bu dosyalarda, Web Sitesi'nin bazı temel özelliklerinden faydalanabilmeniz, Web Sitesini tekrar kullandığınızda verilerinizin hatırlanması ve Web Sitesini daha fazla kullanabilmeniz için Web Sitenizde gezinme ile ilgili bilgiler saklanmaktadır. etkili ve kolay.

 • Web Sitemizde çerez kullanımının temel amaçları; size kullanıcı dostu bir deneyim sunmak, Web Sitesini geliştirmek, Şirket hizmet ve ürünlerini iyileştirmek, Web Sitesinin kullanımını kolaylaştırmak ve Şirketin hizmetlerini ve Web Sitesinin kullanımını ilgi alanlarına göre değiştirmek ve Kullanıcıların tercihleri.

 • Çerezler, Web Sitesine girdiğiniz elektronik cihaz üzerinden siteye erişmek için kullandığınız internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokolü (IP) adresi, Web Sitesine eriştiğiniz tarih ve saat, Web Sitesi ve sitedeyken erişilen sayfalardır. direkt olarak. Bağlanmanızı sağlayan web sitesinin internet adresi de dahil olmak üzere, kullanım tercihleriniz ve Web Sitesinde gezinmeniz hakkında veriler toplar. Bu veriler, burada belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçi iş ortaklarımıza aktarılabilir.

 • Zorunlu çerezler ve Analiz/Performans çerezleri devre dışı bırakılamaz ancak başka tür çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlarından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilir veya Çerez uyarımızdaki onay seçeneğine tıklamadan ilerleyebilirsiniz. screen.Çerez yönetimi ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterir ve modern tarayıcıların yardım menülerinin altında çerezler hakkında detaylı bilgiler bulunur.

 • Şirket, bu Çerez Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen veya yürürlükten kaldırılan her türlü hüküm, yayın tarihinde Kullanıcı için geçerli olur. Kullanıcı'nın değişiklikten sonra Şirket'in hizmetlerini veya ürünlerini kullanmaya devam etmesi, değişikliklere rıza gösterdiği anlamına gelecektir.

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı: Yukarıda 5. maddede sayılan kategorilerdeki kişisel verileriniz; 4. maddede sayılan ile işlenir.

 • Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği: Kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi: Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz, "açık rızanız" hukuki sebebi ile toplanmaktadır.

 • Kişisel verilerinize ilişkin Kanun kapsamındaki haklarınız şunlardır: (a) Çerezler yoluyla elde edilen kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde talep etme. düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zarara uğraması.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı e-posta (KEP adresi: ecedeniz.koroglu@hs01.kep.tr), güvenli elektronik imza, mobil imza veya daha önce Şirket'e bildirilmiş ve kayıtlı e-posta adresiniz ile kullanabilirsiniz. Şirket'in sistemi (Bu kapsamda körsonstore@gmail.com e-posta adresinden Şirket'e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacıyla geliştirilmiş bir uygulama. Yazılım veya uygulama üzerinden Şirkete iletebilirsiniz.
Bilginize.
ECE DENİZ KÖROĞLU

***

bottom of page